Da har Connie sluttet i FMC

Connie hadde sin siste dag på FMC.

Jeg ønsker henne til lykke med resten av live.

Hun må gå videre å ikke snu seg tilbake det er viktig.